Inizio > Rivista Antonianum > Articoli > Vaughn Martedì 01 dicembre 2020
 

Rivista Antonianum
Informazione sulla pubblicazione

 
 
 
 
Foto Vaughn Ioannes - Larranaga Tomas, Nuove cariche accademiche nel Pontificio Ateneo Antoniano, in Antonianum, 59/3-4 (1984) p. 697-700 .

1. Rettore Magnifico

N. 286/84/12

Sacra Congregatio prò Institutione Catholica

Sacra Congregatio prò Institutione Catholica, attentis commen-datitiis Litteris Rev.mi Ministri Generalis Ordinis Fratrum Minorum, Magni Cancellarii, derogationem prò hac vice normarum in peculiari-bus Statutis de re edictarum postulantis,

CtAR.MUM AC REV.MUM P. THOMAM LARRANAGA

laudati Ordinis Sacerdotem, Sacrae Theologiae Doctorem, ad nor-mam art. 18 Apostolicae Constitutionis « Sapientia Christiana »

rectorem Pontificii Athenaei Antoniani in Urbe

hoc Decreto ad biennium nominat atque renuntiat, omnibus ipsi agnitis tributisque iuribus, honoribus, privilegiis officiisque huiusmodi mu-neri de more inhaerentibus, ceteris servatis de iure servandis; con-trariis quibuslibet minime obstantibus.

Datum Romae, ex aedibus Sacrae Congregationis, die XXIV mensis Maii, a.D. MCMLXXXIV.

A SECRETIS

Antonius M. Javierre

praefectus Villelmus Card. Baum

2.  Vice-Rettore

Fr. Ioannes Vaughn O.F.M.

TOTIUS OkDINIS  FRATRUM MINORUM MINISTER GENERALIS ET HUMILIS IN DOMINO SERVUS

DECRETUM

Virtù te facultatum Nobis concessarum a S. Congregatione prò Institutione Catholica, litteris diei 19 Iulii (Prot. N. 702/84/6) quibus derogatur art. 50, par. 1 Constitutionis «Sapientia Christiana», necnon art. 11, par. 1 Statutorum Pontificii Athenaei Antoniani, Nos, qua fungimur auctoritate,

R. P. Regis J. Armstrong O.F.M.Cap.,

Provinciae New England - New York sui Ordinis alumnum, Ponti­ficii Athenaei Antoniani

VICE - RECTOREM

ad biennium nominamus, instituimus et renuntiamus cum omnibus iuribus, honoribus et obligationibus officio adnexis, eidem commen-dantes ut in suo munere, qua par est diligentia et sollicitudine, in bonum Athenaei sese gerat.

Datum Romae, ex Aedibus Curiae Generalis O.F.M., die 7 Septembris a. 1984

prot. 064686

Fr. Ioannes Vaughn O.F.M. Min. Gen. et Magnus Cancellarius

De Mandato Pat. Suae Rev.mae Fr. Hermann Schalùck O.F.M. Secr. Gen. prò Formatione et Studiis

3.  Segretaria Generale

Roma, 8 Novembre 1984.

PONTIFICIO ATENEO « ANTONIANUM » Il Rettore Magnìfico

Chiesta e ricevuta dalla Congregazione per l'Educazione Cattolica con data odierna (Prot. N. 944/84/5) la dispensa sulla procedura sta­bilita dagli Statuti dell'Ateneo all'Art. 29, e avuto il giudizio favorevole del Consiglio del Rettore radunato nel giorno di oggi,

d'accordo   con   il   Gran   Cancelliere   dell'Ateneo   Rev.mo   P.   John Vaughn,

e grazie alla licenza prevviamente ottenuta dalla Superiora Generale di lei, Rev.ma M. Maura O'Connor,

io nomino la Rev.da Suor Angela Garcia de Paredes, Religiosa del­la Congregazione delle Francescane Missionarie di Maria, come Segre­taria Generale del Pontificio Ateneo « Antonianum » per il presente triennio.

Tomas Larranaga, Rettore


 


 


 


 
 
 
 
 
twitter
 
Martín Carbajo Núñez - via Merulana, 124 - 00185 Roma - Italia
Questa pagina è anche attiva qui
Webmaster