Inizio > Pubblicazioni > Carbajo-N˙˝ez Giovedì 25 luglio 2024

Informazione sulla pubblicazione:
Fraternity, familial relationships and politics in the light of the encyclical Fratelli tutti

 
 
 
 
Foto Carbajo-N˙˝ez MartÝn , Fraternity, familial relationships and politics in the light of the encyclical Fratelli tutti, in Forum teologiczne, 23 (2022) p. 127-137 .

Summary: Based on the dignity and intrinsic sociability of the human person, this article asserts the importance of fraternity and family relationships in social life and in politics. Too many dreams about political integration have been shattered lately, while new walls of aggressive nationalism and isolationism are being built. In this situation, people everywhere feel the need for good politics and for “a healthy injection of family spirit” (AL 183). In fact, there can be no universal fraternity without good politics, “built upon respect for law and frank dialogue between individuals” (FT 196).
Key words: Fraternity, Politics, Familial relationships, Fratelli Tutti, Populism

Braterstwo, relacje rodzinne i polityka w świetle encykliki Fratelli tutti

Streszczenie: Opierając się na godności i nieodłącznej relacyjnej naturze osoby ludzkiej, artykuł ten podkreśla znaczenie relacji braterskich i rodzinnych w życiu społecznym i polityce. Zbyt wiele marzeń o integracji politycznej zostało ostatnio zburzonych, budując w zamian nowe mury agresywnego nacjonalizmu i izolacjonizmu. W tej sytuacji ludzie na całym świecie odczuwają potrzebę dobrej polityki i „potężnego zastrzyku ducha rodzinnego”. (AL 183) W rzeczywistości nie może być powszechnego braterstwa bez dobrej polityki, która „opiera się na prawie i na lojalnym dialogu między stronami”. (FT 196)
Słowa kluczowe: braterstwo, polityka, relacje rodzinne, Fratelli tutti, populizm.

Index:

1. The concept of fraternity
1.1. Fraternity and solidarity
1.2. A theological concept
 
2. Family love and social love
2.1. The desire for true love
2.2. Social love
 
3. Politics of tenderness
3.1. One of the highest forms of charity
3.2. Populism
 
Conclusion
Bibliography

 Parole chiave: Fraternity, Politics, Familial relationships, Fratelli Tutti, Populism

(File allegato)
 
 
 
 
 
 
Martín Carbajo Núñez - via Merulana, 124 - 00185 Roma - Italia
Questa pagina è anche attiva qui
Webmaster