Inizio > Pubblicazioni > Carbajo-Núñez Giovedì 25 luglio 2024

Informazione sulla pubblicazione:
A economia do nós: unha perspectiva franciscana

 
 
 
 
Foto Carbajo-Núñez Martín , A economia do nós: unha perspectiva franciscana, in Liceo Franciscano, 73/221 (2023) p. 151-170 .

Resumo: A visión franciscana da economía, que tivo un notable desenvolvemento durante os séculos XIII-XV, segue gozando hoxe dunha sorprendente actualidade. Así o recoñeceu recentemente o Papa Francisco ao convocar en Asís un encontro mundial de economistas menores de 35 anos para promover un sistema económico máis fraterno, máis atento aos pobres e ao medio ambiente. Por mor da pandemia do COVID-19, o encontro terminou celebrándose en liña os días 19-21 de novembro 2020. Este artigo presenta os trazos fundamentais da economía franciscana que o Papa volveu a propoñer como modelo inspirador para unha nova economía do nós
Palabras chave: Economia, Francisco de Asís, Franciscanos, Montes de Piedade, Papa Francisco

Summary: The Franciscan vision of the economy, which had a remarkable development during the 13th-15th centuries, keeps being relevant today. This fact has been recently recognized by Pope Francis when he convened a world meeting of young economists in Assisi, entitled “The economy of Francesco”, to promote a more fraternal economic system, more attentive to the poor and the environment. Because of the COVID-19 pandemic, the meeting ended up being held online on November 19-21, 2020. This article presents the fundamental features of the Franciscan economy that the Pope has once again proposed as an inspirational model for a new economy today.
Keywords: Economy, Francis of Assisi, Pope Francis, Franciscans, Mounts of piety.
 
Sumario: A visión franciscana da economía, que tivo un notable desenvolvemento durante os séculos XIII-XV, segue gozando hoxe dunha sorprendente actualidade. Así o recoñeceu recentemente o Papa Francisco ao convocar en Asís un encontro mundial de economistas menores de 35 anos para promover un sistema económico máis fraterno, máis atento aos pobres e ao medio ambiente. Por mor da pandemia do COVID-19, o encontro terminou celebrándose en liña os días 19-21 de novembro 2020. Este artigo presenta os trazos fundamentais da economía franciscana que o Papa volveu a propoñer como modelo inspirador para unha nova economía do nós.
Palabras chave: Economia, Francisco de Asís, Franciscanos, Montes de Piedade, Papa Francisco


Indice:

1. As opcións económicas de Francisco de Asís
1.1. O traballo como medio ordinario de vida
1.2. A pobreza para ser un irmán universal
 
2. A economía franciscana
2.1. Unha reflexión innovadora e ben argumentada
2.2. Ao servizo da persoa libre, creativa e intrinsecamente social
2.2.1. Respondendo as necesidades da persoa concreta
2.2.2. Evitando o asistencialismo que humilla ao necesitado
2.2.3. Os montes de piedade
2.3. A fraternidade e a lóxica do don
2.3.1. O mercado como espazo relacional
2.3.2. Relacións baseadas na honestidade e na confianza mutua
2.4. O ben común
2.4.1. O beneficio nunha perspectiva comunitaria
2.4.2. A necesaria circulación da riqueza
2.4.3. Prioridade ao valor subxectivo e comunitario dos bens
2.5. Cara a unha economía ecocéntrica
Conclusión

 
 Parole chiave: Economia, Francisco de Asís, Franciscanos, Montes de Piedade, Papa FranciscoEconomy, Francis of Assisi, Pope Francis, Franciscans, Mounts of piety

(File allegato)
 
 
 
 
 
 
Martín Carbajo Núñez - via Merulana, 124 - 00185 Roma - Italia
Questa pagina è anche attiva qui
Webmaster