Inicio > Publicaciones > Carbajo Núñez Jueves 13 Junio 2024

Datos sobre la publicación:
Wszystko jest powiązane. Ekologia i rodzina

 
 
 
 
Foto Carbajo Núñez Martín , Wszystko jest powiązane. Ekologia i rodzina, in Forum Teologiczne, 21 (2020) p. 7-20 .

(PDF - Forum Teologiczne Streszczenie: W artykule ukazano zjawisko interakcji i komunikacji jako fundamentalne założenie istnienia wszystkiego co jest. Wszystko co zostało stworzone jest przeznaczone do spotkania we wspólnym domu i funkcjonowania w relacjach życzliwości i braterstwa. W pierwszej części artykułu autor przedstawił kryzys ekologiczny w powiązaniu z kryzysem rodzinnym, ponieważ rodzina jest podstawową strukturą i głównym czynnikiem integralnej ekologii (Amoris laetitia, n. 277). Należy chronić granic tego przyjaznego środowiska, w którym człowiek rozwija swoje podstawowe relacje i przygotowuje się do życia w komunii z Bogiem, z innymi i ze wszystkimi stworzeniami (Laudato si’, n. 240). W drugiej części artykułu autor zarysował podstawy teologiczne i antropologiczne paradygmatu relacyjności. Podkreślił, że ukazane przymioty zaangażowania ekologicznego mogą zaistnieć tylko wtedy, gdy kultywowane są relacje rodzinne i doskonalone cnoty (Laudato si’, n. 211).
Słowa kluczowe: rodzina, ekologia, ekologia ludzka, ekologia integralna, Laudato si’.


Abstract: This paper presents interaction and communication as essential aspects of all that exists. Everything has been created for the affectionate and fraternal encounter in the common home. The first part asserts that the ecological crisis is a family crisis, because the parental family is the “fundamental structure” and principal agent of an integral ecology (AL 277). We need to protect the boundaries of this welcoming environment, where the human being develops his four fundamental relationships and prepares himself “to live in communion with God, with others, and with all creatures.” (LS 240) The second part presents some theological and anthropological bases for a more relational paradigm. We need a generous ecological commitment that is only possible when we cultivate family relationships and “sound virtues.” (LS 211)
Keywords: Family, ecology, human ecology, integral ecology, Laudato si’.

Index:

1. Kryzys ekologiczny jest kryzysem rodzinnym
1.1. Rodzina, która traci swój transcendentny wymiar
1.2. Zubożałe relacje rodzinne
1.3. Samowystarczalna i anonimowa jednostka
1.4. Natura jako czysta neutralna materia
 
2. „Rodzina i ekologia” w perspektywie chrześcijańskiej
2.1. Trójca: pochodzenie, ścieżka i przeznaczenie wszystkiego, co istnieje
2.2. Dialogowa i relacyjna osoba ludzka
2.3. Uniwersalna ludzka rodzina
2.4. Kosmiczna rodzina
Podsumowanie
 Palabras clave: rodzina, ekologia, ekologia ludzka, ekologia integralna, Laudato si’,

(Fichero adjunto)
 
 
 
 
 
 
Martín Carbajo Núñez - via Merulana, 124 - 00185 Roma - Italia
Esta página también está activa aquí
Webmaster